October 2, 2022
พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาวถ้าลูกค้าอยากที่จะให้พวกเราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ หรือพวงหรีด งาว จ.จังหวัดลำปาง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ โปรดจ่ายเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้ควรต้องจ่ายเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาจัดส่ง ถ้าไม่ถูกข้อตกลงข้างต้น ทางพวกเราอาจจะปฏิบัติงานจัดส่งในวันทำการต่อไปในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า รวมทั้งบริการ ลูกค้าควรจะเป็นผู้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(หากมี)ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด โปรดแจ้งชื่อ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่พวกเราด้วย เพื่อทางพวกเราจะได้ตรวจตราเส้นทางรวมทั้งยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างแม่นยำ อนึ่งทางพวกเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ดังนั้นทางลูกค้าควรต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด รวมทั้งสถานที่จัดส่งให้ถูกก่อนทำการสั่งซื้อในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ โปรดให้ข้อมูลรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ พวกเราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี รวมทั้งทางพวกเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความภายหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณีในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ รวมทั้งพวงหรีดนั้น ถ้าสถานที่จัดส่งอยู่ภายในเขตพื้นที่ห่างไกล อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีค่าเดินทางเพิ่มในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ รวมทั้งพวงหรีดนั้น ลูกค้าควรต้องตรวจตราสถานที่จัดส่งให้กระจ่าง ถ้าข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางพวกเราจะปัดความรับผิดชอบความทรุดโทรมใดๆก็ตามทั้งหมด

พวงหรีดงาว

Leave a Reply

Your email address will not be published.