August 18, 2022
พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน พวงหรีดที่ความคุ้มราคา เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้

พวงหรีดช้อน หนึ่งในพวงหรีดแสดงความอาลัยรูปแบบใหม่ที่ หรีด ณ วัด กระหยิ่มใจพรีเซ็นท์ เป็นการออกแบบโดยการนำสิ่งของอย่างเครื่องครัวซึ่งเป็นของใช้พื้นฐานในชีวิตทุกคนมาดัดแปลงแล้วก็พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหลายด้าน ทั้งยังในด้านสภาพแวดล้อมที่ช่วยลดปริมาณขยะจากการใช้พวงหรีดที่เสื่อมสภาพยาก แล้วก็ด้านคุณภาพชีวิต เนื่องจากเมื่อสำเร็จพิธีการสามารถนำช้อนจากพวงหรีดไปใช้หรือบริจาคแก่วัด คนที่ขาด หรือคนที่ปรารถนาต่อได้เหมือนกัน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อนของพวกเรา มีให้ทุกคนเลือกถึง 8 ต้นแบบ แต่ละแบบถูกประดับโดยการใช้ช้อนกลางสแตนเลสอย่างดี ปริมาณ 40 คัน สวย ล้ำสมัย เป็นตัวแทนแสดงความอาลัยผู้เสียชีวิตได้อย่างสมเกียรติทีเดียว

พวงหรีดช้อน

Leave a Reply

Your email address will not be published.