August 18, 2022
พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์เป็นวัดหลวงชั้นโท ชนิดราชวรำไพหาร | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นขณะมีพระชนมายุ 25 พรรษา เพื่อเป็นการสรรเสริญและอุทิศพระราชกุศลสนองแก่กรมสมเด็จพระเทพศรีนทรามาตย์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ด้านในมีการคิดแผนแผนผังอย่างมีความเรียบร้อย กล่าวอีกนัยหนึ่ง กำหนดให้มีโรงเรียนตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันออก เขตพุทธาวาสอยู่ตรงกลาง และสุสานอยู่ฝั่งตะวันตก (เป็นปริศนาในทางธรรมที่เปรียบได้ดั่งชีวิตคน ซึ่งเริ่มด้วยวัยเด็ก กลางคน 

 

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

 

รวมทั้งจบลงที่ความตาย)อุโบสถขนาดใหญ่ ฝาผนังภายนอกเขียนลายรดน้ำ ฝาผนังด้านในทาชาดเขียนลายทองคำรูปเทพยดา ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงพระมหามงกุฎตกแต่งกระเบื้องเคลือบ เพดานเขียนลายทองรูปเทวดา พร้อมสลักรูปตรา 5 ตระกูล | พระนิรันตราย พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 | วิหารท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต | เมรุมาศหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ และสุสานหลวง (ที่เผาศพสำหรับราชวงศ์ ซึ่งไม่ได้สร้างพระเมรุฯ ที่สนามหลวง)

 

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.