August 18, 2022

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ขอบคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนหนทางพระราม 3 ตรอก 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถยนต์ประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญทำกุศลถวายสังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มรื่น ต้นไม้มากมาย เหมาะกับการพักผ่อน   สมัยก่อนเป็นวัดที่ย่ำแย่มากมาย แทบจะไม่เหลือเค้าเรื่องเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่ยุคปลายกรุงศรีอยุทธยา เมื่อก่อนเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรณมาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) และก็พระยาราชการศึก(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) และก็วัดโปรดเกศาเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้เห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ย่ำแย่มากมาย ท่านทั้งคู่มีใจเลื่อมใสในศาสนาพุทธและก็อยากสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ก็เลยได้บูรณะวัดตรงกันข้ามขึ้นให้มีความสวยสดงดงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชการศึก วัดปริวาสมีงานเทศการที่จัดให้มีขึ้นทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางศาสนาพุทธทำให้เกิดมีการทะเลาะวิวาทกันหลายครั้ง ก็เลยได้ตัดคำว่า ราชการศึก ออก ให้เหลือแต่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การทะเลาะแทบจะไม่ให้เห็น ก็เลยได้ชื่อเคยปากกันถัดมาเรื่อยๆว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา   วัดปริวาสมีอายุมากกว่า 200ปี โบสถ์ข้างหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พุทธศักราช 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำสอนของพระพุทธเจ้า ภายนอกโบสถ์เป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เป็นศิลป์นานาประเทศร่วมสมัย มีรูปปั้น เทวดา นางฟ้า ตัวการ์ตูนต่างๆดังเช่น หมีพูห์ ปิกาจู ไม่กกี้เมาส์ วันพีช อื่นๆอีกมากมาย และก็ที่ได้ชื่อว่าเป็น Unseen ของโบสถ์นี้คือ รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ และก็รูปปั้นต่างๆอีกทั้งสมัยเก่า และก็ยุคใหม่ สร้างขึ้นเพื่อเย้ายวนใจให้ประชาชนนชนรุ่นใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นมงคล และก็ได้ดูประติมากรรมที่งามของสถานที่วัตถุของวัดปริวาสนี้ด้วย